Radio a počítač


Rádio a počítač

 

Následující příspěvek není myšlen jako podrobný návod či test programů pro PC. Měl by spíše posloužit jako inspirace pro kolegy, kteří zatím "odolávají" nástupu moderní techniky. Osobní počítače jsou ale fenoménem, který, ať chceme nebo ne, zasahuje stále více do našeho života a zřejmě by bylo k naší škodě, nevyužít jejich možnosti v našem hoby.  

Existuje mnoho programů určených přímo pro naše hoby, které mají sloužit pro ulehčení našich rutinních činností  jako je například sledování provozu na zvolených kmitočtech,  používání přehledů stanic a podobně. 

 

Takové programy se zpravidla označují jako frekvenční manažery. Je do nich možné zapisovat v tabulkové formě kompletní data stanic jako jsou název, kmitočet, druh provozu, čas vhodný pro poslech (u KV pásem) a řadu dalších parametrů. Zápisy je možné třídit podle různých hledisek, mazat, doplňovat atd. a jejich počet je omezen pouze naší ochotou všechny obhospodařovat. Tyto programy lze používat k jakémukoli přijímači, těmi nejjednoduššími počínaje. 

Lepší programy umí již spolupracovat s přijímači, které mají datový port a mohou být tak propojeny s PC ovládacím kabelem. Potom se obrazovka monitoru PC stává velmi podrobným informačním prvkem, kde se zobrazuje takové množství údajů o kterých se nám u klasického přijímače může jenom zdát. 

 
Tyto programy v jednodušších (lite) verzích jsou k mání většinou zdarma, třeba stažením z internetu. Takovým typickým představitelem je například software RxWings, v RadioRevui již popsaný. Složitější programy, s mnoha dalšími zajímavými a výhodnými vlastnostmi, bohužel ale nejsou zadarmo. Lze je ale vyzkoušet bezplatně po nějakou omezenou dobu.
 
Do další skupiny lze zahrnout programy určené pro příjem, tak zvaných digitálních provozů jako je například dálnopis, faximile a řada dalších. Stanice takto pracující jsou velmi snadno k poznání i laikům, neboť po naladění přijímače na příslušný kmitočet je z rádia slyšet jen nesrozumitelné chrčení, bzučení a jiné, těžko definovatelné "pazvuky", často se i podobající nechvalně známým rušičkám. O to víc může být prestižní nebo zajímavou záležitostí se pokusit takové zprávy zpracovat a do čitelné podoby. 
 

Základem jsou programy pro příjem faxových zpráv a obrázků z různých stanic na krátkých vlnách. Typickým představitelem jsou velmi známé a oblíbené programy JVFax a JVComm. Umožňují například příjem synoptických map v černobílém provedení nebo i barevných meteorologických snímků z profesionálních družic NOOA. 
Mezi radioamatéry jsou tyto programy rozšířeny i pro vysílání a příjem obrázků pomalé televize SSTV a to dokonce v barvě
.
 
K této skupině se také řadí programy pro radiodálnopis, tedy pro bezdrátvý přenos textových zpráv. Nejznámějším druhem tohoto provozu je RTTY z kterého se v průběhu času vyvinulo několik druhů podprovozů. Pro převod tohoto "cvrlikání" do srozumitelného textu je určen například populární program RadioRaft. V poslední době mu úspěšně konkuruje MixW, pracující na rozdíl od předchozího programu, pod Windows. 
 
Oba umí i převod telegrafních signálů do písmenné podoby, což umožňuje i kolegům neovládajícím CW provoz, snadno přijímaný text číst na obrazovce PC. Pro tento účel jsou k dostupn i jednoúčelové programy jako je například vynikající a jednoduchý CwGet. 
 
Vše dosud popsané, ale i další finesy umí profesionální programy. Skenování frekvencí, prognozy poslechu, automatické nahrávání zpráv bez záznamového zařízení, digitální zpracování signálu pro odfiltrování šumu, poruch atd, atd. Jednotlivé součásti software jsou v jednom "balíku", takže práce s nimi je velmi pohodlná. Tomu ale také, bohužel, odpovídají i jejich značně vysoké ceny. K takovým softwarovým produktům se řadí výrobky RadioCom, HOKA-Code a další.


 
Jako velmi zajímavé se jeví semiprofesionální programy pro sledování leteckého provozu. Ty umí rozkódovat zprávy, které si mezi sebou vyměňují letadla a pozemní stanice na KV systémem ARINC nebo na VHF kmitočtech normou WACARS.
 
Tyto relace jsou zachytitelné jinak pouze jako zcela nenápadné krátké hvizdy. Programy pro jejich rozkódování jsou velmi propracované a umí dokonce znázornit polohy letadla na mapě během letu.


 
Uvedené příklady jsou jen zlomkem toho co se dá ve spoluprací přijímačů a PC na radiových vlnách podniknout. Pokud by článek vzbudil zájem čtenářů RR, což je jeho cílem, je možné se k některým vrátit a pojednat o nich podstatně podrobněji. 

 © Petr Janásek 1999
 

 

QTH
 
QTH
 
Long : 15.2178 E (15° 13' 4'' E)
Lat : 50.3751 N (50° 22' 30'' N)

QTH locator : JO70OJ
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free